Saturday, October 31, 2009

ΟΙ «ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΚΤΕΣ» ΓΥΜΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

(Η παρακάτω επιστολή του Ελληνοσκανδιναβικού Φυσιολατρικού Συλλόγου «ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΕΥΑ» δημοσιεύθηκε αυτούσια στις εφημερίδες «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» (29 Μαρτίου 1984) και «Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ» (28 Μαρτίου 1984) και αποσπασματικά στην «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» (24 Μαρτίου) και «ΤΑ ΝΕΑ»(17 Μαρτίου). Είχε προηγηθεί αναλυτική παρουσίαση του θέματος στους εκπροσώπους του Τύπου στις 10 Μαρτίου)

Κύριε Διευθυντά,
Με αφορμή το Νόμο 1399/83 που αναφέρεται στα οργανωμένα κέντρα παραθερισμού γυμνιστών στον ελληνικό χώρο και την αδυναμία του να εφαρμοσθεί αποτελεσματικά λόγω σοβαρών μειονεκτημάτων του, επιθυμούμε να αναφερθούμε στο καθεστώς των «ελευθέρων ακτών» γυμνιστών που καταργεί ο παραπάνω νόμος και που για μια ολόκληρη δεκαπενταετία (1969-84) αποτελούσαν τον πόλο έλξης χιλιάδων αλλοδαπών και ημεδαπών γυμνιστών.
Οι «ελεύθερες ακτές» γυμνιστών (Free Beaches) εμφανίστηκαν στην Ελλάδα ταυτόχρονα με τις αντίστοιχες των ευρωπαϊκών κρατών (Δανίας, Ολλανδίας, Σουηδίας, Δυτικής Γερμανίας) κυρίως σε νησιά του Αιγαίου και απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Η ατολμία όμως των τότε ιθυνόντων σε συνδυασμό με τη διστακτικότητα του ΕΟΤ να πάρουν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για τη νομική κατοχύρωσή τους, δημιούργησε ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που είχε επίπτωση τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση στη δικαιοδοσία της οποίας υπάγονταν οι ακτές αυτές όσο και στην τουριστική πολιτική της χώρας. Έτσι, λοιπόν, συνέβαιναν κωμικοτραγικά επεισόδια με συλλήψεις και διασυρμό εκατοντάδων αλλοδαπών και μη γυμνιστών από διάφορους ηθικολόγους και εκπροσώπους της Εκκλησίας.
Όμως, χάρις σε αυτές τις «αμαρτωλές» ακτές, η Ελλάδα έγινε διάσημη στον υπόλοιπο κόσμο και ορισμένες καταχωρήθηκαν σε έγκριτους οδηγούς γυμνιστών, ιδιαίτερα μετά το 1975, όταν ιδρύθηκε το «Κέντρο Τεκημρίωσης Ελευθέρων Ακτών Γυμνιστών» στη Βόρειο Αμερική από το Λι Μπάξανταλ, που είχε σαν σκοπό το συντονισμό των ενεργειών των απανταχού γυμνιστών για την παραχώρηση και νομική κατοχύρωση τέτοιων ακτών.
Μέσα σ' αυτόν τον κυκεώνα της ανευθυνότητας και του στρουθοκαμηλισμού, λίγοι δήμοι και κοινότητες, γυμνιστικών βασικά περιοχών, κατάφεραν να διατηρήσουν, έστω και ανεπίσημα, τις ακτές γυμιστών, επειδή αποτελούσαν πηγή εισοδήματος για τις περιοχές τους.
Οι συντάκτες του νόμου 1399/83, προσχέδιο του οποίου δεν έδωσαν εγκαίρως στον Τύπο, για να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι και κυρίως οι γυμνιστές το περιεχόμενό του και να υποβάλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους, αγνόησαν την επιτυχημένη «συνταγή» των «ελευθέρων ακτών» γυμνιστών και προχώρησαν στη σύνταξη ενός νομοσχεδίου, που, αντί να λύνει το πρόβλημα του «ελευθέρου γυμνισμού», όπως ισχυρίζονται, δημιουργεί νέα.
Οι συντάκτες του παραπάνω νόμου έπρεπε να ζητήσουν την επείγουσα τροποποίηση του άρθρου 353 του Ποινικού Κώδικα και να εξετάσουν προσεκτικά το καθεστώς των «ελευθέρων ακτών» γυμνιστών στις κυριότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Το καλοκαίρι του 84 βρίσκεται μπροστά μας και για μια ακόμη φορά οι Έλληνες και ξένοι γυμνιστές θα διώκονται από τους αντιπάλους τους, γιατί θέλουν να ασκήσουν ένα αναφαίρετο δικαίωμά τους, που τα ξένα κράτη έχουν κατανοήσει πολλά χρόνια νωρίτερα, αλλά οι ελληνικές αρχές αρνούνται να ικανοποιήσουν.
Επειδή, λοιπόν, τα οργανωμένα κέντρα γυμνιστών θα καθυστερήσουν να λειτουργήσουν, φέτος με πληροφορίες μας αποκλείεται, προτείνουμε στην Πολιτεία να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη λειτουργία δοκιμαστικών και νομικά κατοχυρωμένων «ελευθέρων ακτών» γυμνιστών σε τοποθεσίες που η τοπική αυτοδιοίκηση θα κρίνει κατάλληλες και κάτω από την επίβλεψη της οποίας θα λειτουργήσουν.
Σαν σήμα να χρησιμοποιηθεί αυτό που εσωκλείουμε και που είναι αναγνωρισμένο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Γυμνιστών (INF). Η καθιέρωση λογικού εισιτηρίου κρίνεται σκόπιμη για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης και διατήρησης αυτών των ακτών.
«Ελεύθερες ακτές» γυμνιστών πρέπει να λειτουργήσουν οπωσδήποτε στο νομό Αττικής για την εξυπηρέτηση των κατοίκων-γυμνιστών της Αθήνας, που δεν μπορούν να απομακρύνονται απ' αυτήν τους καλοκαιρινούς μήνες εξαιτίας σοβαρών επαγγελματικών ή άλλων υποχρεώσεών τους. Με την ευκαιρία αυτή γνωρίζουμε στους αρμόδιους, ότι η «Επιτροπή Πάρκων, Αθλημάτων και Υγιεινής» του Όσλο της Νορβηγίας, για να ικανοποιήσει το αίτημα χιλιάδων γυμνιστών της πόλης, εισηγήθηκε την παραχώρηση τριών ακτών σε γειτονικές τοποθεσίες στις 15 Ιανουαρίου 1981. Οι ακτές αυτές, κατάλληλα σηματοδοτημένες, λειτουργούν υποδειγματικά και καταχωρούνται στον ετήσιο τουριστικό οδηγό της πόλης.
Η λειτουργία «ελευθέρων ακτών» γυμνιστών θα έχει αναμφισβήτητα ευεργετική επίδραση και θα συντελέσει στην τουριστική ανάπτυξη των περιοχών εκείνων, όπου προγραμματίζεται να ιδρυθούν οργανωμένα κέντρα παραθερισμού γυμνιστών με τη μορφή κατασκηνώσεων (campings). Η τοπική αυτοδιοίκηση θα έχει ένα σημαντικό εισόδημα από το εισιτήριο, ενώ οι κάτοικοι των περιοχών αυτών θα προσαρμοσθούν βαθμιαία στην ύπαρξη των γυμνιστών. Βέβαια οι ακτές αυτές πρέπει να πληρούν τους παρακάτω βασικούς όρους, που θεωρούνται απαραίτητοι για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
1. Επαρκής σηματοδότηση με ευδιάκριτες πινακίδες που να ειδοποιούν τους παραθεριστές για την ύπαρξη ακτών γυμνιστών, ώστε να αποκλείονται παρεξηγήσεις. Π.χ. κάτω από το σήμα με την οικογένεια γυμνιστών να αναγράφονται οι λέξεις «ΑΚΤΗ ΓΥΜΝΙΣΤΩΝ - 500 ΜΕΤΡΑ» - «NUDE BEACH OR FREE BEACH - 500 METRES». Συνιστάται η αναγραφή επίσης της διάρκειας λειτουργίας τους (1/4 - 1/10), που καθορίζεται από την κίνησή της, το είδος της (άμμος, βότσαλα, χαλίκια), την ύπαρξη θαλασσίων ρευμάτων, πτώση βράχων κ.ο.κ.
2. Καθημερινή απομάκρυνση των απορριμμάτων ή συγκέντρωσή τους σε ειδικό χώρο, όπου θα καίγονται με ευθύνη των τοπικών αρχών. Η κοινότητα της Σκοπέλου είχε διαθέσει υπάλληλό της το 1980, για να απομακρύνει τα απορρίμματα από την ανεπίσημη ακτή γυμνιστών «Βελανιό».
3. Δυνατότητα χρήσης γειτονικών αφοδευτηρίων, για να αποφευχθεί η υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Αν η ακτή είναι απομονωμένη, τότε το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται με τη συνεργασία των παραθεριστών.
4. Προστασία του φυτικού και ζωικού πλούτου της περιοχής με σχετική διάταξη απαγόρευσης κοπής δένδρων, φυτών, θάμνων, κυνήγι πουλιών και άλλων θηραμάτων, αλλοίωση της ακτής με αυθαίρετα έργα τόσο από τους παραθεριστές όσο και από τρίτους.
5. Απαγόρευση επικίνδυνων αθλημάτων, προσέγγιση σκαφών αναψυχής σε απόσταση μικρότερη από την επιτρεπόμενη (περίπτωση «Χαλικιάδας» Αγκιστρίου), άναμμα φωτιάς κ.λπ.
6. Δυνατότητα παραμονής γυμνιστών και πέραν της 20.00 με ευθύνη των ίδιων, εφόσον οι τοπικές αρχές επιτρέπουν τη διανυκτέρευση ή την κατασκήνωση.
7. Στενή συνεργασία μεταξύ των γυμνιστών και των τοπικών αρχών για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων και την απομάκρυνση ενοχλητικών ατόμων, έτσι ώστε οι ακτές να λειτουργούν υποδειγματικά και να προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ιδίως οικογενειών. Συνιστάται επίσης και η δυνατότητα υποβολής μήνυσης από τους γυμνιστές εναντίον κάθε παρείσακτου ατόμου και η άμεση και παραδειγματική τιμωρία του τελευταίου για την αποτροπή παρομοίων περιστατικών στο μέλλον.
Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να γνωστοποιήσει εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου τις ακτές εκείνες στις οποίες θα επιτρέπεται ο γυμνισμός και στη συνέχεια να ζητήσει από τη Νομαρχία που υπάγεται την επίσημη έγκριση κατοχύρωσής τους, ώστε το άρθρο 353 του Π.Κ. να μην ισχύει για τους επισκέπτες τους. Παράλληλα η τοπική αυτοδιοίκηση να επισπεύσει τη διαδικασία έγκρισης των εκκρεμών αιτήσεων για την ίδρυση οργανωμένων κέντρων γυμνιστών και να μην περιμένει την Πολιτεία (ΕΟΤ) να ενεργήσει γι' αυτήν. Η τελευταία ψήφισε ένα νόμο που εκ των πραγμάτων είναι ανεφάρμοστος και λίγο-πολύ απαγορεύει την άσκηση του γυμνισμού στον ελληνικό χώρο, αφού το άρθρο 5 του νόμου αυτού προβλέπει νομιμοποίηση του γυμνισμού μόνο στα οργανωμένα κέντρα, οπότε σ' αυτά δεν ισχύει το 353 του Π.Κ. Κατά συνέπεια, αφού δεν υπάρχουν οργανωμένα κέντρα, ο γυμνισμός απαγορεύεται στην Ελλάδα. Επιπλέον η γραφειοκρατία, που μαστίζει το κράτος εδώ και δεκαετίες, δεν επιτρέπει την άμεση και αποτελεσματική κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, ώστε η πολυπόθητη εισροή του «γυμνιστικού» συναλλάγματος να γίνει πραγματικότητα.
Η Ισπανία, ως γνωστό, φιλοξενεί το Σεπτέμβριο το 19º Παγκόσμιο Συνέδριο Γυμνιστών σε ένα νέο και φιλόδοξο κέντρο, την «COSTA NATURA», κοντά στη Μάλαγα. Στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται η Ελλάδα και το μέλλον του γυμνισμού σ' αυτήν. Εάν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει παγκόσμιο κέντρο του γυμνιστικού κινήματος και να κτυπήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση στη γυμνιστική αγορά της Μεσογείου, πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Και αυτό θα γίνει μόνον όταν οι αρμόδιοι φορείς συνεργασθούν με τους Έλληνες γυμνιστές, τους οποίους προς το παρόν αγνοούν συστηματικά και θεωρούν πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.

Friday, October 30, 2009

ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΥΜΝΙΣΤΩΝ… «ΕΛΕΥΘΕΡΗ» Ή «ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ;»


Με αυτόν τον τίτλο αναρτήθηκε στην κεντρική σελίδα αθηναϊκού διαδικτυακού τόπου με αντικείμενο το γυμνισμό, συνεργασία μέλους/χρήστη, με προφανή σκοπό να διαβασθεί και από μη μέλη.
Δυστυχώς τόσο για το συντάκτη όσο και το διαχειριστή, η ανάρτηση αυτή, πέρα από τη σωρεία ορθογραφικών και συντακτικών λαθών, περιέχει ανακρίβειες και απόψεις, που, αν υιοθετηθούν από τις αρμόδιες αρχές, θα αποδειχθούν μοιραίες για τον ελληνικό γυμνισμό.
Ο συντάκτης, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, υπηρέτησε τη θητεία του στο ακριτικό νησί της Λέσβου το 1994, άρα σήμερα πρέπει να διανύει τουλάχιστο το 35ο έτος της ηλικίας του. Η έκφραση προσωπικών απόψεων είναι σεβαστή και θεμιτή, αλλά η άγνοια βασικών αρχών επιεικώς απαράδεκτη.
α) Το σχετικό άρθρο (353) του Ποινικού Κώδικα για την προσβολή της δημόσιας αιδούς έχει τροποποιηθεί από το 1984 (!) όσον αφορά την άσκηση γυμνισμού σε οργανωμένους χώρους και απομονωμένες ακτές. Η υποβολή μήνυσης κατά γυμνιστή γίνεται πλέον κατ΄έγκληση και όχι αυτεπαγγέλτως. Ο μηνυτής πρέπει να αποδείξει με αδιάσειστα στοιχεία ότι ο μηνυόμενος (γυμνιστής) προσέβαλε τη δημόσια αιδώ...
β) Σε καμία οργανωμένη κοινωνία ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η άσκηση γυμνισμού σε οποιονδήποτε χώρο. Για το σκοπό αυτόν τα ευρωπαϊκά κράτη από τις αρχές της δεκαετίας του ‘70 προχώρησαν στη λειτουργία οργανωμένων ακτών γυμνιστών, με μεγάλη επιτυχία, ακόμα και σε χώρες με βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα, όπως το Βέλγιο και η Ιταλία. Οι ακτές των γυμνιστών είναι σηματοδοτημένες και, στο σύνολό τους, υπάγονται στην τοπική αυτοδιοίκηση.
γ) Ο Ν1399/83 ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ τη λειτουργία τέτοιων ακτών στην Ελλάδα, γιατί απλούστατα το καθεστώς των ακτών είναι ασαφές. Υπάγονται κατ' αρχήν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια, χωρίς επιτυχία μέχρι στιγμής, να περιέλθουν στη δικαιοδοσία των ΟΤΑ για περαιτέρω εκμετάλλευση. Αντιδρούν βέβαια οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας και άλλοι φορείς που φοβούνται, διακιολογημένα κατά την άποψή μας, ότι οι ΟΤΑ θα τις παραδώσουν έναντι πινακίου φακής στην ιδιωτική πρωτοβουλία με τα γνωστά σε όλους μας αποτελέσματα.
δ) Η ελληνική κοινωνία σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της αποδέχεται το γυμνισμό, αλλά οι ΟΤΑ, για ψηφοθηρικούς λόγους, αρνούνται να παραχωρήσουν ή να οριοθετήσουν συγκεκριμένες ακτές. Γνωρίζουν το οικονομικό όφελος –άλλωστε ο συντάκτης του παρόντος είχε μιλήσει με αρκετούς στη δεκαετία του '80– αλλά διστάζουν να πάρουν αποφάσεις.
ε) Ο συντάκτης του εν λόγω διαδικτυακού τόπου αναφέρεται στο παράδειγμα των ατόμων με συγκεκριμένο σεξουαλικό προσανατολισμό και τις διώξεις που είχαν υποστεί κατά το παρελθόν. Όλοι ανεξαιρέτως γίνονται δεκτοί στις ακτές γυμνιστών. Πρόκειται περί ατυχούς παραδείγματος.
στ) Η εκλογική δύναμη των γυμνιστών στην Ελλάδα είναι αμελητέα. Καμία δημοσκόπηση δεν πρόκειται να αποκαλύψει τον πραγματικό αριθμό γυμνιστών-ψηφοφόρων, οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα και προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα κεντροαριστερά κόμματα.
ζ) Τα οικονομικά οφέλη είναι γνωστά σε όλους. Λείπει, όμως, ο μακροχρόνιος σχεδιασμός στην τουριστική πολιτική από τους εκάστοτε κυβερνώντες –βλέπε αναπάντητες επιστολές προς τους υπουργούς Τουρισμού κ.κ. Α. Σπηλιωτόπουλο και Κ. Μαρκόπουλο που έστειλαν οι δύο ομάδες γυμνιστών Αθήνας και Θεσσαλονίκης– και ιδιαίτερα εμφανής είναι η απουσία συγκροτημένης εκπροσώπησης γυμνιστών με τη μορφή αναγνωρισμένου συλλόγου.
Από το 1984 είχαμε επισημάνει την ανάγκη λειτουργίας οργανωμένων ακτών γυμνιστών σε όλη την επικράτεια υπό την επίβλεψη των ΟΤΑ. Με την καταβολή μικρού εισιτηρίου θα μπορούν όλοι οι γυμνιστές, τονίζουμε, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, να απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα σε ασφαλείς, προσβάσιμους και ελεγχόμενους χώρους, με σύγχρονες (2009) προδιαγραφές που θα λαμβάνουν υπόψη τους το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Καλούμε, λοιπόν, το συντάκτη της ανάρτησης να είναι πιο προσεκτικός στη διατύπωση απόψεων και θέσεων που βλάπτουν το κίνημα και προκαλούν ερωτηματικά για το χρόνο δημοσίευσης...

angmimik
21/8/09

Thursday, October 29, 2009

H IΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΥΜΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (INF/FNI) ΤΟ 1953

Richard Ehrmann-Falkenau (1953-56)
Πρώτος εκλεγμένος πρέοδρος της ΙΝF/FNI

Η Διεθνής Γυμνιστική Ομοσπονδία (ΙΝF/FNI) ιδρύθηκε στις 23 Αυγούστου 1953 στο παραθεριστικό κέντρο γυμνιστών Montalivet της Γαλλίας κατά την τρίτη γενική συνέλευσή της. Είχαν προηγηθεί οι γενικές συνελεύσεις του 1951 (Λονδίνο) και 1952 (Ελβετία).
Οι αντιπρόσωποι 10 χωρών παρέστησαν σε δεξίωση προς τιμή τους από τις τοπικές αρχές του Montalivet, οι οποίες ευχήθηκαν καλή ευόδωση και συμπαραστάθηκαν ολόψυχα στην προσπάθειά τους.
Στην εναρκτήρια συνεδρίαση παρέστησαν οι αντιπρόσωποι οκτώ χωρών: Γαλλίας, Γερμανίας, Ολλανδίας, Βελγίου, Αυστρίας, ΗΠΑ, Ισπανίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Ελβετός και ο Καναδός αντιπρόσωπος καθυστέρησαν να φθάσουν λόγω της απεργίας των σιδηροδρομικών, αλλά παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση της Κυριακής.
Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης εκλέχθηκε ο Γάλλος Albert Lecocq (1905-69) και γραμματέας η Βρετανίδα Dorothy Thornton (1900-94).
Από τις τρεις ονομασίες που προτάθηκαν για την υπό ίδρυση Ομοσπονδία, επικράτησε η σημερινή που πήρε και την πλειοψηφία. Η ονομασία αυτή μπορεί να μετφραστεί εύκολα στις κυριότερες γλώσσες χωρίς να αλλάξουν τα αρχικά της αλλά μόνο η σειρά των γραμμάτων. Εγκρίθηκε επίσης το πρώτο Καταστατικό, με ορισμένες τροποποιήσεις.
Πρόεδρος εκλέχτηκε ο Αυστριακός Richard Ehrmann-Falkenau (1894-1985), o οποίος διόρισε αργότερα το Γραμματέα και τον Ταμία επίσης από την Αυστρία.
Αντιπρόεδροι εκλέχτηκαν, όπως αναμενόταν, οι Albert Lecocq (Γαλλία), Eduard Fankhauser (1904-1998) (Ελβετία), Erhard Wächtler (1901-63) (Γερμανία) και Dorothy Thornton (Ηνωμένο Βασίλειο).
Σύμβουλοι εκλέχτηκαν οι Forrest Emerson (1901-85)(HΠΑ), Alois Knapp (1889-1980) (ΗΠΑ) και η Ise Dissen-Lang (1908-2000) (Ολλανδία). Ο θεσμός αυτός καταργήθηκε το 1968.
Έγινε ενδιαφέρουσα παρέμβαση από την αντιπρόσωπο της Ολλανδίας για την εικονογράφηση των περιοδικών γυμνιστών με τη δημοσίευση φωτογραφιών πραγματικών γυμνιστών και όχι γυμνών μοντέλων. Παρουσιάστηκε εκτενώς το «γυμνιστικό διαβατήριο» από το Γάλλο αντιπρόσωπο, το σημερινό Δελτίο Μέλους, που έγινε δεκτό απ΄όλα τα μέλη και καθιερώθηκε το 1954, με ενιαία αρίθμηση και ειδικό ένσημο διαφορετικού χρώματος κάθε χρόνο. Μέχρι το 1972 είχαν εκδοθεί 85.000 διαβατήρια. Ο συντάκτης του παρόντος έχει τον αριθμό 118349 (1976).
Η επίσκεψη και διαμονή στους συλλόγους γυμνιστών από μέλη άλλων χωρών ήταν δυνατή μόνο με την επίδειξη του συγκεκριμένου διαβατηρίου. Συγχρόνως, μαζί με την ετήσια εισφορά των εθνικών ομοσπονδιών, αποτελούσε το κύριο έσοδο της INF για πολλά χρόνια.
Ο νέος πρόεδρος προσκάλεσε τους συνέδρους να έρθουν τον επόμενο χρόνο (1954) στη Βιένη.
Ήταν, κατά γενική ομολογία, ένα επιτυχημένο συνέδριο, παρά την 49ήμερη απεργία των μέσων μαζικής μεταφοράς στη Γαλλία. Η χώρα είχε παραλύσει από την καθολική συμμετοχή των εργαζομένων στα τρένα, λεωφορεία, τηλέγραφους και ταχυδρομεία. Ορισμένοι αντιπρόσωποι έφθασαν με οτοστόπ ή ποδήλατο(!)
Η Αμερικανική Ομοσπονδία Γυμνιστών (ASA) έγινε μέλος της INF το 1958 , ενώ κατέλαβε θέση αντιπροέδρου με τον John Bach μόλις το 1960.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

-->
Ο Νόμος 1399/83 συνοδεύεται από την υπ' αριθ. 539851/260/2.12.83 (ΦΕΚ 718/Β/13.12.83) Υπουργική Απόφαση για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ιδρύσεως και λειτουργίας των Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών (ΚΠΓ).
Δύο σύλλογοι γυμνιστών παραμένουν ανενεργοί ελλείψει αντικειμένου και μελών:
1.- Σύλλογος Γυμνιστών-Φυσιολατρών «ΑΔΑΜ & ΕΥΑ», με έδρα την Εκάλη Αττικής και έτος ιδρύσεως το 1984. Πρόεδρος μέχρι σήμερα ο Άγγελος Μιμηκόπουλος. Ανενεργός.
2.-.Σύλλογος Φυσιολατρών - Γυμνιστών Ελλάδος «ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΙ», με έδρα την Αθήνα και έτος ιδρύσεως το 1983. Πρόεδρος μέχρι το θάνατό του το 1994 ήταν ο Δημήτριος Ι. Παζαρλής. Ανενεργός.
Η Ελλάδα αντιπροσωπεύεται στη Διεθνή Ομοσπονδία Γυμνιστών, με έδρα τη Bόνη της Γερμανίας, από το 1983, πρώτα από την Ελληνική Ομοσπονδία Γυμνιστών (1984-1988), στη συνέχεια από το Δημήτριο Παζαρλή (1988-1993) και τέλος από τον Άγγελο Μιμηκόπουλo (22/6/1996- ), με την ιδιότητα του αντεπιστέλλοντος μέλους.
Η Ελλάδα αντιπροσωπεύθηκε στα συνέδρια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυμνιστών το 1974, 1978, 1982, 1984, 1986, 1988 (υποψήφιος αντιπρόεδρος ο Άγγελος Μιμηκόπουλος) και 1990.
Μετά το έτος αυτό δεν υπάρχει αξιόλογη αντιπροσώπευση ή δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο. Τα ΚΠΓ υπολειτουργούν και το ενδιαφέρον του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο. Άλλωστε, δυστυχώς για το κίνημα, ο γυμνισμός ήταν μια μόδα που πέρασε γρήγορα, χωρίς να παρακινήσει τους Έλληνες που αναζήτησαν άλλους τρόπους εκτόνωσης.
Παρά τις προσπάθειες και των δύο συλλόγων για οργανωμένο κίνημα γυμνιστών στην Ελλάδα και τις τακτικές εμφανίσεις τους στα ΜΜΕ και στις τουριστικές εκθέσεις, ο κόσμος δεν ανταποκρίθηκε, υπήρξε δε και έντονη αντίδραση από μεμονωμένα άτομα που πολέμησαν με πάθος τα οργανωμένα κέντρα και παραλίες.
Στην περίοδο 1985-2000 λειτούργησαν επίσημα με άδεια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) δύο κάμπινγκ, ένα στην Κέρκυρα και το άλλο στην Αντίπαρο, τρία ξενοδοχεία (Ερμιόνη Αργολίδας, Πλακιάς Ρεθύμνου και Χώρα Σφακίων). Σήμερα (2009) λειτουργoύν μόνο το ξενοδοχείο VRITOMARTIS στη Χώρα Σφακίων και το VASSALIKI NATURIST CLUB στην Κεφαλληνία, ενώ άλλες μονάδες προσπάθησαν ανεπιτυχώς, χωρίς άδεια, να λειτουργήσουν με περιορισμένο αριθμό αλλοδαπών γυμνιστών.
Ακριβής αριθμός των παραλιών γυμνιστών δεν υπάρχει. Πολλές που λειτούργησαν στη δεκαετία του '80 δεν υπάρχουν πλέον, άλλες λειτουργούν με την ανοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης (περίπτωση Χιλιαδού στην κεντρική Εύβοια).
Στην Αττική χώροι γυμνιστών –πάντα ανεπίσημοι– υπάρχουν στο Β' Λιμανάκι της Βουλιαγμένης (Ν) –μερικοί το ξέρουν σαν Τρίτο– το 63ο χλμ. Πειραιώς-Σουνίου (Ν) (απέναντι από τη νησίδα Πάτροκλος), γνωστό και ως Κ(έντρο) Α(νανεώσιμων) Π(ηγών) Ε(νέργειας), στο Ραμνούντα (ΒΔ) και στη Χαμολιά (Δ) (κοντά στη Βραυρώνα). Όλοι οι παραπάνω χώροι κρίνονται ανεπαρκείς για την εξυπηρέτηση των ημεδαπών και αλλοδαπών γυμνιστών. Επίσης δεν προσφέρονται για οικογένειες με μικρά παιδιά ή ΑΜΕΑ.
Στη περιοχή του Σαρωνικού και συγκεκριμένα στο Αγκίστρι, απέναντι από την Αίγινα, με τακτική γραμμή καταμαράν και πορθμείο (φέριμποτ) υπάρχει η γνωστή από τη δεκαετία του 70 παραλία της Χαλικιάδας, με βότσαλα, που εξυπηρετεί τους εκδρομείς του Σαββατοκύριακου. Βρίσκεται στα όρια του οικισμού «Σκληρή», σε γραφική τοποθεσία και σε κοντινή απόσταση από αναψυκτήρια, ταβέρνες και καταστήματα.
angmimik

Wednesday, October 28, 2009

OI 11 OΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 1936 ΣΤΗΝ ΕΡΤ1


Εκπομπή: Time Capsule: The 1936 Berlin Olympic Games, special edition of the American channel WBN's program "Good Morning World", Saturday,1st August 1936

Α/Μ
Γλώσσα: Αγγλικά
Yποτιτλισμός: Ελληνικά
Παραγωγός: Bill Patterson
Aνταποκριτές στο Βερολίνο: Don Ashmore & Barry Coleman
Σχολιαστής: Donald Foster
Δημοσιογράφοι: Bill Cassidy, Hal Jones κ.α.
Ημερομηνία προβολής: 24/07/1992


ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Η τηλεοπτική κάλυψη των 11ων Ολυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου (1-16 Αυγούστου 1936) από τον αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό WBN, το σταθμό της 11ης Ολυμπιάδας. Ειδική σαββατιάτικη εκπομπή που αναφέρεται και σε άλλες ειδήσεις της εποχής, όπως στον ισπανικό εμφύλιο πόλεμο, τις επικείμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, την εξορία του Χαϊλέ Σελασιέ μετά την κατάληψη της Αβησσυνίας από τους Ιταλούς, καλλιτεχνικά και αθλητικά γεγονότα και συνεντεύξεις με επώνυμους της εποχής.
Ο πολιτικός σχολιαστής του σταθμού τονίζει ότι τα έξοδα των αγώνων ανήλθαν στο αστρονομικό ποσό των 30.000.000 δολαρίων, υπέρογκο ποσό για μια χώρα που είχε πτωχεύσει. Οι αγώνες, χειμερινοί και θερινοί, είχαν ανατεθεί στη Γερμανία το 1931 και όχι το 1932 όπως αναφέρεται στην εκπομπή, όταν η χώρα ήταν ακόμα δημοκρατία.
Οι ανταποκριτές τονίζουν την εκμετάλλευση των αγώνων από τη Γερμανία για ίδιο όφελος και το στρατιωτικό χαρακτήρα που έδωσε σε όλες τις εκδηλώσεις που προηγήθηκαν της τελετής έναρξης. Στρατιωτικές παρελάσεις βετεράνων και παραστρατιωτικών ομάδων, ατελείωτες γυμναστικές ασκήσεις νέων μπροστά από το στάδιο και παραληρούντα πλήθη...
4.000 αθλητές από 49 χώρες πήραν μέρος, ενώ την εναρκτήρια τελετή παρακολούθησαν 101.203 θεατές.
Η είσοδος του Αδόλφου Χίτλερ στο στάδιο, η είσοδος της ολυμπιακής φλόγας και η αφή της στο βωμό από τον τελευταίο δρομέα, τον 19χρονο Φριτς Σίλγκαν, η παρέλαση των ομάδων με πρώτη την Ελλάδα και τον αείμνηστο Σπύρο Λούη (1872-1940), η οποία χαιρέτησε με τον ολυμπιακό τρόπο, όπως και η Γαλλία (τεντωμένο χέρι σε γωνία 90º), ενώ άλλες χώρες φιλικά προσκείμενες στη Γερμανία με το φασιστικό τρόπο. Η γερμανική ομάδα παρέλασε τελευταία με λευκή ενδυμασία και αποθεώθηκε από τους θεατές, όπως αναμενόταν.
Ο σταθμός εστίασε στην εμφάνιση των Αμερικανών αθλητών, κυρίως στον Τζέσι Όουενς (1913-80) που κέρδισε τέσσερα χρυσά μετάλλια (100μ,, 200μ., μήκος και σκυταλοδρομία 4x100), αλλά αναφέρθηκε και στον αποκλεισμό δύο Αμερικανών αθλητών εβραϊκής καταγωγής από την ομάδα τους για προφανείς λόγους.
Η νίκη του Κορεάτη αθλητή Κιτέι Σον, που συμμετείχε με την ιαπωνική ομάδα, η κυριαρχία των Ιαπώνων στην κολύμβηση, των Φινλανδών στους δρόμους αντοχής και των Γερμανών στη γυμναστική.
Η τελετή λήξης, εντυπωσιακή, υπό τη μουσική υπόκρουση Βάγκνερ (1813-83), Μπετόβεν (1770-1827) και Χέντελ (1685-1769), το στεφάνωμα των σημαιών από 52 λευκοντυμένες Γερμανίδες, η υποστολή και μεταφορά της ολυμπιακής σημαίας από ναύτες και η παράδοσή της στην ιαπωνική αποστολή που μόλις είχε πληροφορηθεί την ανάθεση των 12ων αγώνων του 1940.

Το ντοκιμαντέρ σε γενικές γραμμές είναι αντικειμενικό, αλλά προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της αμερικανικής αγοράς, με εμφανείς αναφορές στις αντιδράσεις εβραϊκών και μη οργανώσεων για αποχή από τους αγώνες.
Υπάρχουν ενδιάμεσα διαφημιστικά διαλείμματα, συνεντεύξεις αθλητικών παραγόντων που σχολιάζουν την κατανάλωση σαμπάνιας από τους αθλητές, με αφορμή τον αποκλεισμό Αμερικανίδας πρωταθλήτριας της κολύμβησης, μέχρι το πως θα χαιρετήσουν οι διάφορες ομάδες.

Σε κάποιο σημείο εμφανίζεται και η Λένι Ρίφενσταλ (1902-2003) που είχε μεταβεί στην Αρχαία Ολυμπία για την πρώτη τελετή αφής της ολυμπιακής φλόγας και της λαμπαδηδρομίας.

(VHS/PAL)

Saturday, October 24, 2009

KATAΛΟΓΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Για τη διευκόλυνση των φίλων της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Τεκμηρίωσης Γυμνισμού, που κατοικούν εκτός Αττικής ή αδυνατούν να επισκεφθούν, για διάφορους λόγους, την έδρα της Βιβλιοθήκης, είμαστε στην ευχάριστη θέση να αποστείλουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που θα δηλώσουν, τους αντίστοιχους καταλόγους για τα βιβλία (Α) και τα περιοδικά (Β), σε μορφή pdf.
Οι κατάλογοι αυτοί ενημερώνονται τακτικά σε μηνιαία βάση, ενώ όλες οι νέες εισαγωγές αναρτώνται στο ιστολόγιο της Βιβλιοθήκης την ημέρα που παραλαμβάνονται.
H 16η κατά σειρά έντυπη έκδοση του ολοκληρωμένου καταλόγου σε 4 τομίδια θα είναι διαθέσιμη στους επισκέπτες από την 1η Ιανουαρίου 2010.ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΠΛΕΟΝ Η ΑΝΑΓΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ, ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ (FORUM) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΥΜΝIΣΜΟ

Μετά τα τελευταία δραματικά γεγονότα στον πολύπαθο χώρο του ελληνικού γυμνισμού, με τα προσβλητικά σχόλια κατά συναδέλφων και ιστολογίων, καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας νέου, αδέσμευτου και ενημερωτικού διαδικτυακού τόπου συζητήσεων (forum) για τα προβλήματα και το μέλλον του γυμνισμού.

Δυστυχώς, η πολυφωνία απουσιάζει από τον ευαίσθητο αυτόν χώρο. Οι έριδες, οι αντιπαλότητες, οι προσωπικές φιλοδοξίες και η εν γένει νοοτροπία ορισμένων στέκονται ανυπέρβλητο εμπόδιο στην υλοποίηση ενός μακρόχρονου προγράμματος προώθησης του γυμνισμού στην Ελλάδα, που ξεκίνησε το 1992. Μέχρι τώρα έχουν εμφανισθεί στο προσκήνιο περισσότερα από πέντε διαφορετικά άτομα που επιθυμούσαν να ηγηθούν συλλόγου γυμνιστών, αλλ' όμως έθεταν τις προσωπικές φιλοδοξίες τους πάνω από τον τελικό σκοπό. Έτσι, αναγκαστικά, το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμεινε μη υλοποιήσιμο.
Η πρωτοβουλία της ομάδας nudismhellas από τη Θεσσαλονίκη και του κυρίου εκφραστή της, Τάσου Αβραμίδη, να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση, και όχι μόνο, συλλόγου γυμνιστών, έφερε τη μεγάλη ανατροπή –ευχάριστη– και όλοι μας περιμένουμε με ανυπομονησία τις επόμενες ανακοινώσεις τους.

Ο νέος, αδέσμευτος διαδικτυακός τόπος συζητήσεων (forum) θα έχει ως διαχειριστή και συντονιστές γυμνιστές υψηλού επιπέδου, γνώστες του αντικειμένου, με απεριόριστο, σεβασμό προς τους χρήστες. ΑΜΕΣΕΣ, ΕΥΘΕΙΕΣ και ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση, χωρίς αποκλεισμούς και διαγραφές, γιατί σκοπός μας είναι η ελεύθερη έκφραση κάθε γνώμης, παράθεση ιδεών και προτάσεων, εφικτών ή μη. Από τον εποικοδομητικό διάλογο σίγουρα θα προκύψουν θετικά συμπεράσματα, που θα βοηθήσουν το κίνημα.

Με την ευκαιρία αυτή, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συνεργάτες και επισκέπτες του ιστολογίου μας, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, για την εμπιστοσύνη τους αλλά και για τις χρήσιμες παρατηρήσεις τους.

Η Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Τεκμηρίωσης Γυμνισμού ολοκληρώνει την καταγραφή του υλικού και θα δέχεται το κοινό κανονικά από το Σεπτέμβριο. Για τους εκπροσώπους του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, μελετητές και σπουδαστές, βρίσκεται στη διάθεσή τους από την 1 Ιουνίου.

Παράλληλα, θα λειτουργήσει, για πρώτη φορά, τμήμα βιβλίων και ταινιών της δεκαετίας του '60 με θέμα τη σεξουαλική επανάσταση, τη λογοκρισία στον έντυπο τύπο και την άνοδο της πορνογραφίας και πως η τελευταία με τον πανσεξουαλισμό που διακήρυσσε, επηρέασε το γυμνισμό. Ήδη έχουν επιλεγεί οι τίτλοι των βιβλίων και των ταινιών και έχουν τοποθετηθεί οι αντίστοιχες παραγγελίες.

angmimik
17/05/09

Y.Γ.
Πέντε μήνες μετά την ανάρτηση του ανωτέρω σχολίου-μηνύματος στην ομάδα «γυμνισμός» του ιστολογίου <
naturistlibrary.blogspot.com> και την αναδημοσίευση στο ιστολόγιο <nudismhellas.blogspot.com> ουδείς έχει ανταποκριθεί στην έκκλησή μας από τις διάφορες ομάδες γυμνιστών ανά την Ελλάδα, ενδεικτικό της νοοτροπίας που επικρατεί στον ευαίσθητο αυτόν χώρο. Όμως, με την πολιτική αλλαγή και προφανώς τον επανασχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής που δεν θα αποκλείει τις ακτές γυμνιστών, αναμένουμε εκδήλωση πραγματικού ενδιαφέροντος από τις ομάδες αυτές και όχι κινήσεις εντυπωσιασμού…