Wednesday, October 30, 2013

SWINGERCLUB DREAMLAND 10/30 - 11/2/2013


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ, ΤΟΝ «ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΑΜΟ» ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

H κουκκίδα μπροστά από το συγγραφέα δηλώνει ότι το βιβλίο είναι διαθέσιμο στη «Βιβλιοθήκη Γυμνοκρατίας-Ηδονισμού». Η βιβλιογραφία  ενημερώνεται κατά διαστήματα με άρθρα, περιοδικά και βιβλία.


A
All About Swinging  (1973) anthology from Swinger's World  magazine, Melrose Square Publishing Co., distributed by Holloway House
ALLEN, Ed and Dana ALLEN (1977), Together Sex, Grove Press, 1977. Revised edition, Momentpoint Media, 2001
ALLEN, Gina and Clement G. MARTIN (1971), “Swapping And Swinging,” chapter in Intimacy, Cowles Book Company
A
ΤWATER, L. (1982). The Extramarital Connection: Sex, Intimacy, and Identity, NY: Irvington
AVERY, Paul and Emily AVERY (1965), “Some Notes on 'Wife Swapping',” in Sex in America, edited by Henry Anatole Grunwald, Transworld, 1965. (Originally published as a series of articles in the San Francisco Chronicle.)
B
BABBIE, Earl. (1997).  The Practice of Social Research. New York: Wadsworth
BARTELL, Gilbert D. (1971). Group Sex: A Scientist’s Eyewitness Report on The American Way of Swinging,. New York: Wyden, Inc.
BARTELL,  Gilbert D., “Group Sex Among the Mid-Americans,” Journal of Sex Research, Vol. 6 No. 2.
BARTON, Stuart (1972), The Human Swop Shop, Lyle Publications
BEIGEL, Hugo G. “In Defense of Mate Swapping,” Rational Living, Vol 4, No. 1
BELL, Robert R. (1971). “Swinging.: The Sexual Exchange of Marital Partners.” Sexual Behavior, 12, 70-79
BOEKHOUT, Brock A.; HENDRICK, Susan S.  and HENDRICK, Clyde.  (1999)  “Relationship Infidelity: A Loss Perspective.” Journal of Personal & Interpersonal Loss. Apr-Jun 99, Vol. 4 Issue 2, p.97
BERGSTRAND, Curtis, & Jennifer. B. WILLIAMS, (2000). “Today’s Alternative Marriage Styles: The Case of Swingers.” The Electronic Journal of Human Sexuality, 3, 1-11
BIBLARZ, A. & D. N. BIBLARZ, (1980). “Alternative sociology for alternative life styles: A methodological critique of studies of swinging.” Social Behavior and Personality, 8, 137-144
BRADSHAW
, John. (1996) Bradshaw on the Family: A New Way of Creating Solid Self esteem. Health Communications, New York
BRECHER, Edward M. (1969), The Sex Researchers, Boston: Little, Brown and Company
BREEDLOVE, William and Jerrye BREEDLOVE (1964) Swap Clubs, Sherbourne Press
BREEDLOVE, William and Jerrye BREEDLOVE (1965), The Swinging Set, Sherbourne Press
BRENT, Iris (1973), Swinger's Diary, Pinnacle Books
BUTLER, Edgar W. (1996). Social Origins of Swinging. [Online] Steve & Sharons Internet Lifestyles Club. Available: http://www.stwd.com/ss/info/socswing.html [1997]
BUUNK, B. (1982). “Strategies of jealousy: Styles of coping with extramarital involvement of the spouse.” Family Relations, 31, 13-18
BUUNK, B. (1984). “Jealousy as related to attributions for the partner’s behavior.” Social Psychology Quarterly, 47, 107-112
C
CAROL, Donald (1973), Four's Company, Talmy, Franklin, Ltd., 1973, Pinnacle Books edition, 1976
“Carol” and “Tim,” The Swinger's Handbook, Pocket Books, 1974.
CHEN, Daryl; (1998) Mademoiselle. [Online] November 104(11) 167, 192+
CHEMUS, L. A. (1980). “Sexual mate-swapping: A comparison of normal and clinical.populations.” Clinical Social Work Journal, 8(2), 120-130
CHRISTOPHER, F. S., & SPRECHER, S. (2000). “Sexuality in Μarriage, Dating, and Other Relationships: A Decade Review.” Journal of Marriage and the Family, 62, 999-1017
COGSWELL, B. E. (1975). “Variant Family Forms and Traditional Nuclear Family.” The Family Coordinator, 24, 391-406
COLE, Charles L., & Graham B. SPANIER (1973), “Induction Into Mate-swapping: A Review.” Family Process, 12, 279-290
COLE, Charles.L. &, Graham B, SPANIER (1974), “Comarital Mate-sharing and Family Stability” Journal of Sex Research, 10. p. 21-31. This is a revision of a paper presented at the annual meeting of the National Council on Family Relations, November 4, 1972
COLE, Charles L. and Graham B. SPANIER (1972), “Mate Swapping: Perceptions, Value Orientations, and Participation in a Midwestern Community," Archives of Sexual Behavior, Vol. 4, No. 2. This is a revision of a paper titled “Mate Swapping: Participation, Knowledge and Values in a Midwestern Community” presented at the 1972 meeting of the Midwest Sociological Society.
COLTON, Helen (1972), “Group Sex,” in Sex After the Sexual Revolution, Association Press
COMFORT, Alex  (1972), “Sexuality in a Zero Growth Society,” Center Report, 1972.
CONSTANTINE, Larry L. and Joan M. CONSTANTINE (1973), Group Marriage, The Macmillan Company
D
D'ORLANDO, Fabio (2008). “The  Market for Sexual Recreation in Italy: Empirical Data and Theoretical Considerations”, SSRN Working Paper
D'ORLANDO, Fabio (2009). “The  Market for Pornography in Italy: Empirical Data and Theoretical Considerations”, SSRN Working Paper
DEBRA, Joann S. and Jack R. DEBRA, eds. (1972), Intimate Lifestyles, Goodyear Publishing Company
DEMILIO, J., & FREEDMAN, E. B. (1997). Intimate Matters: A History of Sexuality in America (2nd ed.). NY: Harper & Row
DENFELD, Duane (1975). “Swinging: The search for an alternative.” In Gross, L., Sexual Issues in Marriage. New York: Spectrum, pp. 217-230
DENFELD, Duane (1974), “Dropouts From Swinging,” The Family Coordinator, January 1974.
DENFELD, Duane (1972), “How Swingers Make Contact,” Sexual Behavior, April, 1972.
DENFELD, Duane and Michael GORDON, “The Sociology of Mate Swapping: or The Family That Swings Together Clings Together,” Journal of Sex Research, May 1970.
DILLMAN, Donald A.  (1999) Male and Internet Surveys:  The Tailored Design Method  New York:  Wiley. {Online}  Available:  http://tfexp.com/swinging.htm [June 1997}
DIXON, Joan K. (1984), “The Commencement of Bisexual Activity in Swinging Married Women Over Age Thirty,” The Journal of Sex Research, 20:1, p. 71.
DOWLING, Claudia (2004). “Donna Ferato On Libido Road.” Aperture, Summer, 40:47
E
ELLIS, Albert (1972), The Civilized Couple's Guide to Extramarital Adventure, Peter H. Wyden, Inc., 1972. Distributed by Pinnacle Books
EASTON, Dossie and Catherine A. LISZT (1997), The Ethical Slut, Greenery Press
F
FANG, B. (1976). “Swinging: In Retrospect.” The Journal of Sex Research, 12, 220-237
FERRATO, Donna (2002). Orgy Self Portrait
FRANCOEUR, Robert T. and Anna K. FRANCOEUR (1974), Hot And Cool Sex, Harcourt Brace Jovanovich
FREEDMAN, E. B. (1982). “Sexuality in Nineteenth-century America: Behavior, Ideology, and Politics.” Reviews in American History, 10, 196-215
Friendship Express (1996) “What is Swinging?”
FRISDL, E. (1994). “Sex the Invisible.” American Anthropologist, 96, 833-844
G
GALANT, Matt and Kathleen GALANT (1967), Swapping: Thrills and Sensuality, Nu-Triumph General Social Survey Data (1983-1991) University of Michigan
GIDDENS, A. (1992). The Tansformation of Intimacy: Sexuality, Love & Eroticism in Modern Societies. Stanford, CA: Stanford University Press
GILMARTIN, Brian G. (1975), “That Swinging Couple down the Block,” Psychology Today, February 1975, p. 54
GILGUN, J. F. (1995). “We Shared Something Special: The Moral Discourse of Incesτ Perpetrators.” Journal of Marriage and the Family, 57, 265-281
GORDON, Caroline (1973), The Beginner's Guide to Group Sex, Drake Publishers, distributed by Pocket Books
GOULD, Terry (1999). The Lifestyle: A Look at the Erotic Rites of Swingers. New York: Firefly Books
GREENWALD, “Sex as Fun,” (1971) in The New Sexuality, edited by Herbert Otto, Science and Behavior Books
GROID, L. J. (1970). “Swinging: Sexual freedom or neurotic escapism?” American Journal of Psychiatry, 127, 521-523
GROLD, James L. (1970), “Swinging: Sexual Freedom or Neurotic Escapism?” American Journal of Psychiatry, October 1970
GROSS, M. (1992)  “Sex in the 90s,” New York. June, 1992. p. 34-42
H
HENSHEL, Anne-Marie. (1973). “Swinging: A Study of Decision Making in Marriage.” The American Journal of Sociology, 78, 885-891
HUNT, Morton (1969), The Affair, The World Publishing Co., distributed by Signet
I
INSELBERG, R. M. (1964). “The Sentence Completion Technique in the Measurement of Marital Satisfaction.” Journal of Marriage and the Family, 26(3), 339-341
J
JANUS, S. S. & JANUS, C. L. (1993). The Janus Report on Sexual Behavior. New York: John Wiley Sons, Inc.
JENKS, R. J. (1985a). “A Comparative Study of Swingers and Nonswingers: Attitudes and Beliefs.” Lifestyles: A Journal of Changing Patterns, 7, 5-20.
JENKS, R. J. (1985b). “Swinging: A test of Two Theories and a Proposed New Model,” Archives of Sexual Behavior, 14, 517-527.
JENKS, R. J. (1998). “Swinging: A Review of the Literature,” Archives of Sexual Behavior, 27(5), 507-521.
JENKS, Richard J. (1986) “A Further Analysis of Swinging”. Unpublished paper cited at Jenks, Richard J. (1998). “Swinging: A Review of the Literature,”  Archives of Sexual Behavior, 27, p. 507-521
JENKS, Richard J. (1985). “Swinging: A Replication and Test of a Theory,” The Journal of Sex Research, 21:2. p. 199-205
JENKS, Richard J. (1998). “Swinging: A Review of the Literature,” Archives of Sexual Behavior, 27:5, p. 507-521
JONES, Charles L., TEPPERMAN, Lorne, and WILSON, Susannah. (1995) The Futures of the Family. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey
JOHNSON, Ralph E. (1970), “Extramarital Intercourse: a Methodological Note,” Journal of Marriage and the Family, May 1970
K
KANE, E. W., & SCHIPPERS, M. (1996). “Men’s and Women’s Beliefs About Gender and Sexuality.” Gender and Society, 10, 650-665.
KING, Bruce M. (1995) Human Sexuality Today. New Jersey; Prentice Hall.

KINSEY, A. C., POMEROY, W. B., & MARTIN, C. E., (1948). Sexual Behavior in the Human Male. Philadelphia: W. B. Saunders.
KINSEY, A. C., POMEROY, W. B., MARTIN, C. E., & GEBHARD, P. H. (1953). Sexual Behavior in the Human Female. Philadelphia: W. B. Sanders.
KNAPP, J. J. (1975). “Some Non-monogamous Marriage Styles and Related Attitudes and Practices of Marriage Counselors.” The Family Coordinator, 24, 505-514.
L
LARSEN, E. (1998). “Poly sex for beginners,” Utne Reader, 90, 20-21
LAWSON, A. (1988). Adultery: An analysis of Love and Betrayal. NY: Basic Books, Inc.
LEVITT, E.E. (1988) “Alternative Lifestyle and Marital Satisfaction: A Brief Report”. Ann Sex Research, 1. p. 455-461
LIBBY, R. W., & WHITEHURST, R. N. (Eds.) (1973). Renovating Marriage. Danville, CA: Consensus
LOBELL, John and Mimi LOBELL (1972), John And Mimi: a Free Marriage, St. Martin’s Press, distributed by Bantam Books, 1978.
LOBELL, John and Mimi LOBELL (1975), The Complete Handbook For a Sexually Free Marriage, Pinnacle Books
LOWE, Alexandra Dylan. (1996) “New Laws Put Kids First.” ABA Journal, May, v82,  pp.20-21.
M
MAGAR, M. Edward (1972), Adultery And Its Compatibility With Marriage, Nefertiti Publishers MAHRER, Adrien. (1998). “90s Swingers Give Monogamy the Kissoff; Trends: The 70's Swapping Fad Has Grown Organized and Commercial. Sex Is a Hobby for These Partners in Promiscuity. The Los Angeles Time. Feb. 12.  Retrieved April 12, 1999 from UMI ProQuest Direct Available:  http://proquest.umi.com/pdqwed
MARGOLIS, Herbert F. and Paul M. RUBENSTEIN (1971), The Groupsex Tapes, Paperback Library
MARGOLIS, Jack S., The Ins And Outs of Orgies, (1973), Cliff House Books
MATSAKIS, Aphrodite. (1998) Trust After Trauma: A Guide to Relationships for Survivors and Those Who Love Them. New Harbinger Publications, Oakland, CA
McGINLEY, Robert. (1995). History of Swinging. [Online] Steve & Sharon's Internet Lifestyle Club. Available:   http://www.stwd.com/ss/info/history.html   [June, 1997]
MACKLIN, E. D. (1980). “Nontraditional Family Forms: A Decade of Research. Journal of Marriage and the Family, 42, 905-922
MARINI, M. M. (1990). “Sex and Gender: What Do We Know?” Sociological Forum, 5, 95-120
MARKS, Steve and Cathy MARKS (1994), Swing: Dawn of a New Era, M.S.W. Publishing
MARKS, Steve and Cathy MARKS (1995), Today's Swingers, M.S.W. Publishing, 1995
MASTERS, W. A., & JOHNSON,  V. E. (1966). Human Sexual Response. Boston: Little Brown
MAYKOVICH, M. K. (1976). “Attitudes Versus Behavior in Extramarital Sexual Relations,” Journal of Marriage and the Family, 38, 693-699
MAZUR, R. (1973). The New Intimacy: Open-ended Marriage and Alternative Lifestyles. Boston: Beacon
McADAM, D., &  PAULSEN, R. (1993). “Specifying the Relationship Between Social Ties and Activism,” American Journal of Sociology, 99, 640-647
McCORMICK, N. B., JESSER, C. J. (1983). “The Courtship Game: Power in the Sexual Encounter ,” In: E. R. Allgeier, & N. B. McCormick (Eds.). Changing Boundaries: Gender Roles and Sexual Behavior. NY: Mayfield
MERKLE, E. R., &  RICHARDSON, R. A. (2000). “Digital Dating and Virtual Relating: Conceptualizing Computer Mediated Romantic Relationships,” Family Relations, 49, 187-192
MILLER, Alice. (1990) For Your Own Good: Hidden Cruelty in Child-Rearing and the Roots of Violence. New York : USA; Farrar, Straus & Giroux, LLC
MILLER, Paul. (1994) “Variations in Swinging” [Online] Available:  http://222.tfexp.com/articles/miller1.htm [June, 1997]
MINELL, Tia (2001), The Ultimate Swinger's Guide, Premiere Press
MURSTEIN, B.I. (1978) “Swinging or Comarital Sex,” Exploring Intimate Lifestyles, p. 109-130, New York; Springer
MURSTEIN, B.I., CASE, D., & GUNN, S. P. (1985). “Personality Correlates of Ex-swingers,” Lifestyles: Journal of Changing Patterns, 8, 21-34
N
NASCA International. (2003, December). What is swinging? [Frequently asked questions] Retrieved December 3, 2003 from http://www.nasca.com/states/nasca_faq.thml
NASCA International. (2005, April). Recent Swing Club court cases in the news. Retrieved April 26, 2005 from http://www.nasca.com/states/nasca_news.html
NEIGER, Stephen (1971), “Mate Swapping: Can it Save a Marriage?” Sexology, January 1971.
NEUBECK, Gerhard (1969), Extramarital Relations, Prentice-Hall
NEUBECK
, Kenneth J. & NEUBECK, Mary Alice.  (1997) Social Problems: A Critical Approach. Boston, Massachusetts: McGraw-Hill
NEWMAN, Judith. (1992) “Strange Bedfellows,” GQ, October.  p. 161-167
NOCK, S. L. (1995). “Commitment and Dependency in Marriage,” Journal of Marriage and the Family, 57, 503-514
O
O'NEILL, George C. and Nena O'NEILL (1970), “Patterns in Group Sexual Activity,” Journal of Sex Research, Vol. 6, No. 2, May 1970.
O'NEILL, Nena and O'NEILL, George. (1972) Open Marriage, A New Lifestyle for Couples. New York: M. Evans & Company, Inc.
OSWALD, R. F., BLUME, L. B., & MARKS, S. R. (2005). “Decentering Heteronormativity: A Model for Family Studies,” In V. L. Bengston, A. C. Acock, K. R. Allen, P. Dilworth- Anderson, & D. M.
Klein (Eds.) Sourcebook of Family Theory and Research. Thousand Oaks, CA: Sage

P
PALSON, Charles and Rebecca PALSON (1972), “Swinging in Wedlock,” Society, February 1972.
PATTON, T. O. (2001). “Ally McBeal. and her Homies: The Reification of White Stereotypes of the Other,” Journal of Black Studies, 32, 229-260.
PEABODY,, S. A. (1982). “Alternative Life Styles to Monogamous Marriage: Variants of Normal Behavior in Psychotherapy Clients,” Family Relations, 31, 425-434.
Q
R
RAMEY, James W. (1972), “Emerging Patterns of Innovative Behavior in Marriage,” The Family Coordinator, October
RAMEY, James W. (1975). “Intimate Groups and Networks: Frequent Consequences of Sexually Open Marriage,” The Family Coordinator, 24, 515-530
REINISCH, June M.  (1990)  The Kinsey Institute New Report on Sex: What You Must Know to be Sexually Literate.; New York: St. Martin's Press
REISS, I. L., ANDERSON, R. E. & SPONAUGLE, G. C. (1980). “A Multivariate Model of the Determinants of Extramarital Sexual Permissiveness,” Journal of Marriage and the Family, 42, 395-411
RICHARDSON, L. (1985). The New Other Woman: Contemporary Single Women in Affairs with Married Men. New York: Free Press
ROACH, A. J., FRAZIER, L. P., & BOWDEN, S. R. (1981). “The Marital Satisfaction Scale: Development of a Measure for Intervention Research,” Journal of Marriage and the Family, 43, 537-546
ROBINSON, L.C., & BLANTON, P. W. (1993). “Marital Strengths in Enduring Marriages,” Family Relations, 41, 38-45
ROGERS, S. J., & AMATO, P. R. (2000). “Have Changes in Gender Relations Affected Marital Quality?” Social Forces, 79(2), 731-753
ROSENGARD, I. Stuart (1971), “Mate Swapping: Why Is it So Popular?”, Sexology, June 1971
RUBIN, R. H. (2001). “Alternative Lifestyles Revisited, or Whatever Happened to Swingers, Group Marriages, and Communes?” Journal of Family Issues, 22, 711-727
S
SCHOENSTEIN, Ralph (1972), I Hear America Mating, St. Martin’s Press
SCHUUM, W. R., BARNES, H. L., BOLLMAN, S. R., JURICH, A. P., & BUGAIGHIS, M. A. (1986).”Self-disclosure and Marital Satisfaction Revisited,” Family Relations, 35, 241-247
SCHUPP, Cherie Evelyn (1970), An Analysis of Some Social-psychological Factors Which Operate in the Functioning Relationship of Married Couples Who Exchange Mates for the Purpose of Sexual Experience, Dissertation published on demand by University Microfilms.
SCHWALBERG, Carol (1973), Doing It: or How to Give The Perfect Orgy, Dell Publishing Co. SCHWARTZ, P. (2000). “Creating Sexual Pleasure and Sexual Justice in the Twenty-first Century,” Contemporary Sociology, 29, 213-219
“Secret Sex in the Suburbs.” The Oprah Winfrey Show. 14 November 2004
SMITH, James R. and Lynn G. SMITH, eds. (1974) Beyond Monogamy, The Johns Hopkins University Press
SMITH, James R. and Lynn G. SMITH (1970), “Co-marital Sex And The Sexual Freedom Movement,” Journal of Sex Research, May 1970
SMITH, James R. and Lynn G. SMITH (1973) ”Co-marital Sex: The Incorporation of Extramarital Sex Into the Marriage Relationship,” Critical Issues in Contemporary Sexual Behavior, The Johns Hopkins University Press
SMITH, James R. and Lynn G. SMITH (1974) “Intimacy, Ecstasy, and Eufunction: Some Neglected Dimensions of Sexual Counseling,” paper presented to the American Orthopsychiatric Association, Spring 1974.
SPRECHER, S. (2002). “Sexual Satisfaction in Premarital Relationships: Associations with Satisfaction, Love, Commitment, and Stability,” The Journal of Sex Research, 39,190-196
STAKE, R. E. (1995). The Art of Case Study Research. Thousand Oaks, CA: Sage
STRUENING, K. (1996). “Privacy and Sexuality in a Society Divided Over Moral Culture,” Political Research Quarterly, 49, 505-523
STRYKER, S. (1980). Symbolic Interactionism: A Social Structural Version. Reading, MA: Benjamin/Cummings
SUSSMAN, M. B. & COGSWELL, B. E. (1972). “The Meaning of Variant and Experimental Marriage Styles and Family Forms in the 1970s,” The Family Coordinator, 21, 375- 381
SWENSON, G. (2003). Infidelity. Retrieved March 24, 2006 fromhttp://www.gregswensonphd.com/infidelity.htm#
SYMONDS, C. (1971). “Sexual Mate Swapping and the Swingers,” Marriage Counseling Quarterly, 6, 1-12
SYMONDS, Carolyn (1968), “A Pilot Study of the Peripheral Behavior of Sexual Mate Swappers,” Master's thesis, University of California, Riverside
SYMONDS, Carolyn (1971), “Sexual Mate Swapping: Violation of Norms And Reconciliation of Guilt,” in Studies In the Sociology of Sex, edited by James M. Henslin, Appleton-Century-Crofts,
SZINOVACZ, M. E., & EGLEY, L. C. (1995).”Comparing One-partner and Couple Data on Sensitive Marital Behaviors: The Case of Marital Violence,”. Journal of Marriage and the Family, 57, 995-1010
T
TALESE, G. (1980). Thy neighbor’s wife. Garden City, NY: Doubleday & Company, Inc.
THOMAS, Patti (1997), Recreational Sex: An Insider's Guide to the Swinging Lifestyle, Peppermint Publishing
THOMAS, W. I., &  THOMAS, D. S. (1928). The Child in America: Behavior Problems and Programs. New York: Knop.
THOMPSON, L., & WALKER, A. J. (1989). “Gender in Families: Women and Men in Marriage, Work, and Parenthood,” Journal of Marriage and the Family, 51, 845-871
TRIMBLE, John F. (1971), The Group Sex Scene, Pinnacle Books
U
V
VANYPEREN, N. W., & BUUNK, B. P. (1991). “Sex-role Attitudes, Social Comparison, and Satisfaction With Relationships,”Social Psychology Quarterly, 54, 169-180.
VARNI, C. A. (1974). “An Exploratory Study of Spouse Swapping,” In J. R. Smith, Beyond monogamy, New York, NY.
VARNI, Charles A., “An Exploratory Study of Wife Swapping,” Pacific Sociological Review, Vol. 15 No. 4.
W
WACHLOWIAK, D. & BRAGG, H. (1980). “Open Marriage and Marital Adjustment,” Journal of Marriage and the Family, 42, 57-62
WAGNER, David M. (1998)  “Divorce Reform: New directions,” Current,  February.  n400,  pp.7-11

WALKER, A. J., ALLEN, K. A., & CONNIDIS, I. A. (2005). “Theorizing and Studying Sibling Ties in Adulthood,” In V. L. Bengston, A. C. Acock, K. R. Allen, P. Dilworth-Anderson, & D. M. Klein (Eds.) Sourcebook of Family Theory and Research. Thousand Oaks, CA: Sage
WALKER, Brooks R. (1968), The New Immorality, Doubleday
WALSHOK, Mary, (1971). “The Emergence of Middle-Class Deviant Subcultures: The Case of Swingers,” Social Problems, Spring, pp.488-495
WALTHER, J. B. (1996). “Computer Mediated Communication: Impersonal, Interpersonal, and Hyper-personal Interaction,” Communication Research, 23, 3-43
WEBSTER, John (1968), Sex Is For Giving: The Swing to Extramarital Fun, Elysium Publishers
WEIGEL, D. J. (2003). “A Communication Approach to the Construction of Commitment in the Early Years of Marriage: A Qualitative Study,” The Journal of Family Communication, 3, 1-19
WEIGEL, D. J., & BALLARD-REISCH, D. S. (1999). “How Couples Maintain Marriages: A Closer Look at Self and Spouse Influences Upon the Use of Maintenance Behaviors in Marriages,” Family Relations, 48, 263-269
WEISS, D. (1983) “Open Marriage and Multilateral Relationships: The Emergence of Nonexclusive Models of the Marital Relationship,” in Macklin, E. and Rubin, R. (eds.),Contemporary families and Alternative Lifestyles. Newbury Park, CA; Sage, pp.111-127
WELLS, John Warren (1972), Beyond Group Sex, Dell
WESP, Jennifer. (1992). Polyamory Frequently asked Questions. [Online]. May 29.  Society for Human Sexuality. Available: http://www.sexuality.org/l/polyamor/p olyfaq.html [2000, July 7]
WHITEFIELD, Ann (1975), The Joy of Swinging, Pinnacle Books
X
Y
Z
ZISKIN, Jay and Mae ZISKIN (1973), The Extramarital Sex Contract, Nash Publishing
«ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΥΜΝΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΗΔΟΝΙΣΜΟΥ»: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 131030
Συγκεντρώνουμε σταδιακά από το Διαδίκτυο όσες διδακτορικές διατριβές, άρθρα και μελέτες που αναφέρονται στο γυμνοκρατικό ηδονισμό κατορθώσαμε να εντοπίσουμε σε μορφή pdf. Όπως αντιλαμβάνονται οι αναγνώστες του ιστολογίου μας, είναι μια δύσκολη και επίπονη εργασία, η οποία όμως θα βοηθήσει τους μελετητές του φαινόμενου. O πρώτος κατάλογος περιεχομένων της «Βιβλιοθήκης Γυμνοκρατίας-Ηδονισμού» θα είναι διαθέσιμος σε pdf στις 31 Δεκεμβρίου 2014, ίσως και νωρίτερα.• ABC News Primetime Live Poll (2004).  The Anerican Sex Survey: A Peek Beneath the Sheets

Department of Education [2011]. Bailey Review of the Commercialisation and Sexualisation of Childhood (Questions for Industry and Wider Stakeholder Call for Evidence)


BERGSTRAND, Curtis and Jennifer BLEVINS WILLIAMS (2000).  “Today's Alternative Marriage Styles: The Case of Swingers,”  The Electronic Journal of Human Sexuality, Vol. 3


FERNANDES, Edward M. (2009).  The Swinging Paradigm: An Evaluation of the Marital and Sexual Satisfaction of Swingers,  Ph.D dissertation, Cincinatti, OH: Union Institute and University. This dissertation published in The Electronic Journal of Human Sexuality, vol. 12


HOWE, David and Linda (undated).  Secrets of Sexual Ecstasy: The Oriental Bedroom Art of Ejaculation Control the Key to Female Orgasm 


KALLAS, George James (2006).  The Secret and not so Secret Life of Swingers: A View into the Many Facets of the Swinging Lifestyle,  Ph.D dissertation, North Miami Beach, FL: American Academy of Clinical Sexologists at Maimonides University


SPANIER, Graham B. & Charles L. COLE (1975).  “Mate Swapping: Perceptions, Value Orientations, and Participation in a Midwestern Comunity,” Archives of Sexual Behavior, 4:2, 143-159


VAILLANCOURT, Kourtney Ty (2006).  Reconstructing the Meaning of Fidelity: A Qualitative Inquiry into Swinging Relationships,  Ph.D dissertation, Blacksburg, VA: Virginia Polytechnic Institute & State University


WILLIAMSON, John (2008).  Project Synergy: An Outline and Abstract,  Fallon, NV: The Sandstone Foundation for Community Systems Research, Inc.


WILLIAMSON, John (2008).  Statement of Purpose 1969,  Fallon, NV: The Sandstone Foundation for Community Systems Research, Inc.


WILLIAMSON, John [2008].  The Kirkridge Conferences, Fallon, NV:  The Sandstone Foundation for Community Systems Research, Inc.STRANGER IN A STRANGE LAND

HONEST SEX

Tuesday, October 29, 2013

THE REBELLION OF YALE MARRATT

SEXUAL INTELLIGENCE TELESEMINAR 11/4/13

top
Marty Klein: Sexual Intelligence
 
  

Teleseminar


November 4, 2013
noon-1pm PST
or via recording
Hi-- 

Many men and women are, variously, sexually compulsive, impulsive, in denial, secretive, self-destructive, taking risks---and they can't seem to stop. As you know, I've criticized the "sex addiction" model extensively. So: 

If it isn't "sex addiction," what is it? And how do we treat it?

In my last teleseminar of 2013, I'll offer a coherent, practical approach to these troubling cases. If you prefer, you can download the seminar and listen at your convenience rather than attending in real time. For information, see bit.ly/145A9Jv. I can also be reached at (650) 856-6533.

Warmly,
Marty

Monday, October 14, 2013

SHAWNA LENEE: SENSITIVE AREAS ON HER BODY (FREE VIDEO)

Angelos,
New video today with Marcus, Ashe, and Penny!

This one is all about erogenous zones that most guys don't know about... For me, it's WAY better when a guy focuses on the right areas.

Some parts are just way more sensitive than others =)

So check out this video now

And don't forget to let me know what you think with a comment or an email!

xoxo
Shawna

Sunday, October 13, 2013

MARTIN ZITTER ON MATE SWAPPING, GROUP SEX, AND SWINGING

Sexual mate swapping, group sex, and swinging are popular terms for sexual pluralism or social sex. Sexual pluralism is non-reproductive sexual activity with more than two persons present or participating. Although sexual pluralism has long been practiced by many cultures, it has only recently come to light as a researchable phenomenon. The following are a few varieties of sexual pluralism in the U.S. today: The Secret Affair - uni or bilateral. Usually characterized by guilt and apprehension within a primary relationship. Serial Polygamy - String of broken monogamous type marriages. Mate Swapping - Usually wife swapping. two or more couples switch off and retire to private rooms. Swinging - Open group sex. Lots of people, lots of orgasms. Strict anonymity generally recognized. Open-Ended Sensuality - Pure sensual enjoyment which may even transcend genital sexuality.